इतालवी कलाकार

विटोरियो गुसोनी ~ फिगरेटिव / पोर्ट्रेट चित्रकार

विटोरियो गुसोनी (1893-1968) ने एक मिलानो इल 18 डिक्मेम्ब्रे डेल 1893 को नैकवॉक किया। डिसेन्डेंटे दा उना फेमीग्लिया डार्टिस्टी, अप्प्रेसी ले प्राइम बेसी डेल डिस्गानो दाल पड्रे। उत्तराधिकारी सी iscrisse all'Accademia di Brera dove fu allievo di Cesare Tallone prima della guerra e di Ambrogio Alciati dopo। नेल 1922 एस्पोस प्रति ला प्राइमा वोल्टा अल्ला बेनेले डी ब्रेरे ई फू सबिटो नोमिनाटो सोसियो ओनोरियो डेली’एकेडेमिया।

और अधिक पढ़ें