यथार्थवादी कलाकार

जारोस्लाव सीफ़र्ट / जॉन सिंगर सार्जेंट

Pin
Send
Share
Send
SendSi p Si p घोर फोर्से कोसी: l'amore va e va e vae non v'è angolodove non sia a casa sua.E i baci si allungano velocicome a primaa le giornate। ई प्रति क्वेस्टो सी सियामो ऊना वोल्टा डेस्टैटोलो नेल'ओमोरोसो सिलेंजियो डि अन क्वाडरोडोव सी'रानो सॉलेंटो के कारण कोलोन रोस यू पीजेट्टो डी घोड़ी। मैं पलाज़ी स्टावानो इनफिलजाटी नेल मारेक पेथेटिनी एंटिचिकन पेर्ले ई ब्रूसकोली डीओरो, मा नीले लगुन युग स्पोरको ई लिमो। ई इल गोंडोलिएरेकोन रिसो कैटिविपोसेको कॉल रेमो दवन्ति ए नोई
ci d che lí al Mattino gettano dalla आलरामी dormienti d'amor prudenteperché नॉन हनोनो स्टुफे।
ई तू सुबितो स्ट्रैप्स्टी ले डिटडल्ला मिया मनो! रिदमि ला मानो! सरेबे ट्रिस्टे, नैला बेला सिटडाडल्ला क्वेल è कॉसि डुरो पार्टि.ईटेंटिनडल्ला पियाज़ा राइसन ला लिसिंगडी उना म्यूजिक डोला।

Pin
Send
Share
Send
Send