तिब्बती कलाकार

दलाई लामा

Pin
Send
Share
Send
Sendसीआई सोनो सोलो कारण गियोरनी ऑल'आनो इन क्यूई नॉन पुओई फेयर निएंटे: अनो सी चीमा इरी, लाल्ट्रो सी चीमा डोमनी, पेरीसी ओगी इल गिलोर्न जिस्टो प्रति एएमआर, क्रेडे, फेयर ई, प्रिंसिपल, विवर।
एंड्रयू बेनेई गेटानो प्रीवती - इल सोग्नो, 1912 निकोला पक्की

Pin
Send
Share
Send
Send